De Bijbel is een behoorlijk dik boek! Het lijkt soms lastig om er zomaar in te gaan lezen, of om ‘m helemaal te lezen in je leven. Daarom dit mooie Bijbel leesrooster, waarmee je in een jaar de hele Bijbel kunt lezen! Je leest drie stukken per dag, gedurende een jaar lang.

1-aug Dan. 7:1-8:14 1 Joh. 2:12-27 Ps. 136:13-26
2-aug Dan. 8:15-9:19 1 Joh. 2:28-3:10 Spr. 29:10-18
3-aug Dan. 9:20-11:1 1 Joh. 3:11-4:6 Ps. 137:1-9
4-aug Dan. 11:2-35 1 Joh. 4:7-21 Ps. 138:1-8
5-aug Dan. 11:36-12:13 1 Joh. 5:1-21 Ps. 139:1-10
6-aug Hag. 1:1-2:23 2 Joh. 1:1-13 Spr. 29:19-27
7-aug Zach. 1:1-4:14 3 Joh. 1:1-14 Ps. 139:11-16
8-aug Zach. 5:1-8:23 Jud. 1:1-25 Ps. 139:17-24
9-aug Zach. 9:1-11:17 Open. 1:1-20 Ps. 140:1-5
10-aug Zach. 12:1-14:21 Open. 2:1-17 Spr. 30:1-10
11-aug Esth. 1:1-2:18 Open. 2:18-3:6 Ps. 140:6-13
12-aug Esth. 2:19-5:14 Open. 3:7-22 Ps. 141:1-10
13-aug Esth. 6:1-8:17 Open. 4:1-11 Ps. 142:1-7
14-aug Esth. 9:1-10:3 Open. 5:1-14 Spr. 30:11-23
15-aug Maleachi 1:1-2:16 Open. 6:1-17 Ps. 143:1-12
16-aug Maleachi 2:17-4:6 Open. 7:1-17 Ps. 144:1-8
17-aug Ezra 1:1-2:67 Open. 8: 1:-9:12 Ps. 144:9-15
18-aug Ezra 2:68-4:5 Open. 9:13-10:11 Spr. 30:24-33
19-aug Ezra 4:6-5:17 Open. 11:1-19 Ps. 145:1-7
20-aug Ezra 6:1-7:10 Open. 12:1-13:1a Ps. 145:8-13a
21-aug Ezra 7:11-8:14 Open. 13:1b-18 Ps. 145:13b-21
22-aug Ezra 8:15-9:15 Open. 14:1-13 Spr. 31:1-9
23-aug Ezra 10:1-44 Open. 14:14-15:8 Ps. 146:1-10
24-aug Neh. 1:1-2:20 Open. 16:1-21 Ps. 147:1-11
25-aug Neh. 3:1-4:23 Open. 17:1-18 Ps. 147:12-20
26-aug Neh. 5:1-7:3 Open. 18:1-17a Spr. 31:10-20
27-aug Neh. 7:4-8:18 Open. 18:17b-19:10 Ps. 148:1-6
28-aug Neh. 9:1-37 Open. 19:11-21 Ps. 148:7-14
29-aug Neh. 9:38-11:21 Open. 20:1-15 Ps. 149:1-9
30-aug Neh. 11:22-12:47 Open. 21:1-27 Spr. 31:21-31
31-aug Neh. 13:1-31 Open. 22:1-21 Ps. 150:1-6

Dit ziet er misschien intimiderend uit, maar het is echt te doen! Lastig om elke dag je Bijbel erbij te pakken? Download de bijbelapp van YouVersion!