Category: Bijbel
Bijbel in 1 jaar Juli

De Bijbel is een behoorlijk dik boek! Het lijkt soms lastig om er zomaar in te gaan lezen, of om ‘m helemaal te lezen in je leven. Daarom dit mooie Bijbel leesrooster, waarmee je in een jaar de hele Bijbel kunt lezen! Je leest drie stukken per dag, gedurende een jaar lang.

1-jul Obad.1:1-21 Heb. 2:1-18 Spr. 26:13-22
2-jul Joël 1:1-2:17 Heb. 3:1-19 Ps. 119:137-144
3-jul Joël 2:18-3:21 Heb. 4:1-13 Ps. 119:145-152
4-jul Ezechiël 1:1-3:27 Heb. 4:14-5:10 Ps. 119:153-160
5-jul Ezechiël 4:1-6:14 Heb. 5:11-6:12 Spr. 26:23-27:4
6-jul Ezechiël 7:1-9:11 Heb. 6:13-7:10 Ps. 119:161-168
7-jul Ezechiël 10:1-12:28 Heb. 7:11-28 Ps. 119:169-176
8-jul Ezechiël 13:1-15:8 Heb. 8:1-13 Ps. 120:1-7
9-jul Ezechiël 16:1-63 Heb. 9:1-15 Spr. 27:5-14
10-jul Ezechiël 17:1-18:32 Heb. 9:16-28 Ps. 121:1-8
11-jul Ezechiël 19:1-20:44 Heb. 10:1-18 Ps. 122:1-9
12-jul Ezechiël 20:45-22:22 Heb. 10:19-39 Ps. 123:1-4
13-jul Ezechiël 22:23-23:49 Heb. 11:1-16 Spr. 27:15-22
14-jul Ezechiël 24:1-25:17 Heb. 11:17-40 Ps. 124:1-8
15-jul Ezechiël 26:1-27:36 Heb. 12:1-13 Ps. 125:1-5
16-jul Ezechiël 28:1-29:21 Heb. 12:14-29 Ps. 126:1-6
17-jul Ezechiël 30:1-31:18 Heb. 13:1-25 Spr. 27:23-28:6
18-jul Ezechiël 32:1-33:20 Jacobus 1:1-27 Ps. 127:1-5
19-jul Ezechiël 33:21-35:15 Jacobus 2:1-26 Ps. 128:1-6
20-jul Ezechiël 36:1-37:28 Jacobus 3:1-18 Ps. 129:1-8
21-jul Ezechiël 38:1-39:29 Jacobus 4:1-17 Spr. 28:7-17
22-jul Ezechiël 40:1-49 Jacobus 5:1-20 Ps. 130:1-8
23-jul Ezechiël 41:1-42:20 1 Petr. 1:1-2:3 Ps. 131:1-3
24-jul Ezechiël 43:1-44:31 1 Petr. 2:4-25 Ps. 132:1-18
25-jul Ezechiël 45:1-46:24 1 Petr. 3:1-22 Spr. 28:18-28
26-jul Ezechiël 47:1-48:35 1 Petr. 4:1-19 Ps. 133:1-3
27-jul Dan. 1:1-2:23 1 Petr. 5:1-14 Ps. 134:1-3
28-jul Dan. 2:24-3:12 2 Petr. 1:1-21 Ps. 135:1-12
29-jul Dan. 3:13-4:18 2 Petr. 2:1-22 Spr. 29:1-9
30-jul Dan. 4:19-5:16 2 Petr. 3:1-18 Ps. 135:13-21
31-jul Dan. 5:17-6:28 1 Joh. 1:1-2:11 Ps. 136:1-12

Dit ziet er misschien intimiderend uit, maar het is echt te doen! Lastig om elke dag je Bijbel erbij te pakken? Download de bijbelapp van YouVersion!

Bijbel in 1 jaar Juni

De Bijbel is een behoorlijk dik boek! Het lijkt soms lastig om er zomaar in te gaan lezen, of om ‘m helemaal te lezen in je leven. Daarom dit mooie Bijbel leesrooster, waarmee je in een jaar de hele Bijbel kunt lezen! Je leest drie stukken per dag, gedurende een jaar lang.

1-jun Jer. 2:31-4:9 Fil. 2:12-30 Ps. 115:12-18
2-jun Jer. 4:10-5:31 Fil. 3:1-4:1 Ps. 116:1-11
3-jun Jer. 6:1-7:29 Fil. 4:2-23 Spr. 24:5-14
4-jun Jer. 7:30-9:16 Koll. 1:1-23 Ps. 116:12-19
5-jun Jer. 9:17-11:17 Koll. 1:24-2:5 Ps. 117:1-2
6-jun Jer. 11:18-13:27 Koll. 2:6-23 Ps. 118:1-16
7-jun Jer. 14:1-15:21 Koll. 3:1-4:1 Spr. 24:15-22
8-jun Jer. 16:1-17:27 Koll. 4:2-18 Ps. 118:17-29
9-jun Jer. 18:1-20:18 1 Tess. 1:1-2:16 Ps. 119:1-8
10-jun Jer. 21:1-23:8 1 Tess. 2:17-3:13 Ps. 119:9-16
11-jun Jer. 23:9-25:14 1 Tess. 4:1-18 Spr. 24:23-34
12-jun Jer. 25:15-26:24 1 Tess. 5:1-28 Ps. 119:17-24
13-jun Jer. 27:1-29:23 2 Tess. 1:1-12 Ps. 119:25-32
14-jun Jer. 29:24-31:14 2 Tess. 2:1-17 Ps. 119:33-40
15-jun Jer. 31:15-32:25 2 Tess. 3:1-18 Spr. 25:1-10
16-jun Jer. 32:26-34:22 1 Tim. 1:1-20 Ps. 119:41-48
17-jun Jer. 35:1-37:21 1 Tim. 2:1-15 Ps. 119:41-56
18-jun Jer. 38:1-40:6 1 Tim. 3:1-16 Ps. 119:57-64
19-jun Jer. 40:7-42:22 1 Tim. 4:1-16 Spr. 25:11-20
20-jun Jer. 43:1-45:5 1 Tim. 5:1-6:2b Ps. 119:65-72
21-jun Jer. 46:1-47:7 1 Tim. 6:2c-21 Ps. 119:73-80
22-jun Jer. 48:1-49:6 2 Tim. 1-18 Ps. 119:81-88
23-jun Jer. 49:7-50-10 2 Tim. 2:1-26 Spr. 25:21-26:2
24-jun Jer. 50:11-51:14 2 Tim. 3:1-17 Ps. 119:89-96
25-jun Jer. 51:15-64 2 Tim. 4:1-22 Ps. 119:97-104
26-jun Jer. 52:1-34 Tit. 1:1-16 Ps. 119:105-112
27-jun Hab. 1:1-3:19 Tit. 2:1-15 Spr. 26:3-12
28-jun Klaa. 1:1-2:6 Tit. 3:1-15 Ps. 119:113-120
29-jun Klaa. 2:7-3:39 Filemon 1-25 Ps. 119:121-128
30-jun Klaa. 3:40-5:22 Heb. 1:1-14 Ps. 119:129-136

Dit ziet er misschien intimiderend uit, maar het is echt te doen! Lastig om elke dag je Bijbel erbij te pakken? Download de bijbelapp van YouVersion!

Bijbel in 1 jaar Mei

De Bijbel is een behoorlijk dik boek! Het lijkt soms lastig om er zomaar in te gaan lezen, of om ‘m helemaal te lezen in je leven. Daarom dit mooie Bijbel leesrooster, waarmee je in een jaar de hele Bijbel kunt lezen! Je leest drie stukken per dag, gedurende een jaar lang.

1-mei Micha 1:1-4:13 2 Kor. 4:1-18 Ps. 104:31-35
2-mei Micha 5:1-7:20 2 Kor. 5:1-10 Spr. 21:17-26
3-mei Jes. 1:1-2:22 2 Kor. 5:11-6:2 Ps. 105:1-11
4-mei Jes. 3:1-5:7 2 Kor. 6:3-7:1 Ps. 105:12-22
5-mei Jes. 5:8-8:10 2 Kor. 7:2-16 Ps. 105:23-36
6-mei Jes. 8:11-10:19 2 Kor. 8:1-15 Spr. 21:27-22:6
7-mei Jes. 10:20-13:22 2 Kor. 8:16-9:5 Ps. 105:37-45
8-mei Jes. 14:1-16:14 2 Kor. 9:6-15 Ps. 106:1-15
9-mei Jes. 17:1-19:25 2 Kor. 10:1-18 Ps. 106:16-31
10-mei Jes. 20:1-23:18 2 Kor. 11:1-15 Spr. 22:7-16
11-mei Jes. 24:1-26:21 2 Kor. 11:16-33 Ps. 106:32-39
12-mei Jes. 27:1-28:29 2 Kor. 12:1-10 Ps. 106:40-48
13-mei Jes. 29:1-30:18 2 Kor. 12:11-21 Ps. 107:1-9
14-mei Jes. 30:19-32:20 2 Kor. 13:1-14 Spr. 22:17-27
15-mei Jes. 33:1-35:10 Gal. 1:1-24 Ps. 107:10-22
16-mei Jes. 36:1-37:38 Gal. 2:1-10 Ps. 107:23-32
17-mei Jes. 38:1-40:31 Gal. 2:11-3:9 Ps. 107:33-43
18-mei Jes. 41:1-42:25 Gal. 3:10-25 Spr. 22:28-23:9
19-mei Jes. 43:1-44:23 Gal. 3:26-4:20 Ps. 108:1-5
20-mei Jes. 44:24:46:13 Gal. 4:21-5:6 Ps. 108:6-13
21-mei Jes. 47:1-49:7 Gal. 5:7-26 Ps. 109:1-20
22-mei Jes. 49:8-51:16 Gal. 6:1-18 Spr. 23:10-18
23-mei Jes. 51:17-54:17 Ef. 1:1-23 Ps. 109:21-31
24-mei Jes. 55:1-57:13 Ef. 2:1-22 Ps. 110:1-7
25-mei Jes. 57:14-59:21 Ef. 3:1-21 Ps. 111:1-10
26-mei Jes. 60:1-62:12 Ef. 4:1- 16 Spr. 23:19-28
27-mei Jes. 63:1-65:16 Ef. 4:17-5:7 Ps. 112:1-10
28-mei Jes. 65:17-66:24 Ef. 5:8-33 Ps. 113:1-9
29-mei Nah. 1:1-3:19 Ef. 6:1-24 Ps. 114:1-8
30-mei Zef. 1:1-3:20 Fil. 1:1-26 Spr. 23:29-24:4
31-mei Jer. 1:1-2:30 Fil. 1:27-2:11 Ps. 115:1-11

Dit ziet er misschien intimiderend uit, maar het is echt te doen! Lastig om elke dag je Bijbel erbij te pakken? Download de bijbelapp van YouVersion!

Bijbel in 1 jaar April

De Bijbel is een behoorlijk dik boek! Het lijkt soms lastig om er zomaar in te gaan lezen, of om ‘m helemaal te lezen in je leven. Daarom dit mooie Bijbel leesrooster, waarmee je in een jaar de hele Bijbel kunt lezen! Je leest drie stukken per dag, gedurende een jaar lang.

1-apr 1 Kron. 11:1-12:22 Rom. 14:19-15:13 Ps. 89:46-52
2-apr 1 Kron. 12:23-14:17 Rom. 15:14-33 Ps. 90:1-10
3-apr 1 Kron. 15:1-16:36 Rom. 16:1-27 Ps. 90:11-17
4-apr 1 Kron. 16:37-18:17 1 Kor. 1:1-17 Spr. 19:3-12
5-apr 1 Kron. 19:1-22:1 1 Kor. 1:18-2:5 Ps. 91:1-8
6-apr 1 Kron. 22:2-23:32 1 Kor. 2:6-16 Ps. 91:9-16
7-apr 1 Kron. 24:1-26:19 1 Kor. 3:1-23 Ps. 92:1-15
8-apr 1 Kron. 26:20-27:34 1 Kor. 4:1-21 Spr. 19:13-22
9-apr 1 Kron. 28:1-29:30 1 Kor. 5:1-13 Ps. 93:1-5
10-apr 2 Kron. 1:1-17 1 Kor. 6:1-20 Ps. 94:1-11
11-apr Pred. 1:1-3:22 1 Kor. 7:1-16 Ps. 94:12-23
12-apr Pred. 4:1-6:12 1 Kor. 7:17-35 Spr. 19:23-20:4
13-apr Pred. 7:1-9:12 1 Kor. 7:36-8:13 Ps. 95:1-11
14-apr Pred. 9:13-12:14 1 Kor. 9:1-18 Ps. 96:1-13
15-apr 2 Kron. 2:1-5:1 1 Kor. 9:19-10:13 Ps. 97:1-12
16-apr 2 Kron. 5:2-7:10 1 Kor. 10:14-11:1 Spr. 20:5-14
17-apr 2 Kron. 7:11-9:31 1 Kor. 11:2-34 Ps. 98:1-9
18-apr Hoog. 1:1-4:16 1 Kor. 12:1-26 Ps. 99:1-9
19-apr Hoog. 5:1-8:14 1 Kor. 12:27-13:13 Ps. 100:1-5
20-apr 2 Kron. 10:1-12:16 1 Kor. 14:1-19 Spr. 20:15-24
21-apr 2 Kron. 13:1-15:19 1 Kor. 14:20-40 Ps. 101:1-8
22-apr 2 Kron. 16:1-18:27 1 Kor. 15:1-34 Ps. 102:1-11
23-apr 2 Kron. 18:28-21:3 1 Kor. 15:35-49 Ps. 102:12-17
24-apr 2 Kron. 21:4-23:21 1 Kor. 15:50-16:4 Spr. 20:25-21:4
25-apr 2 Kron. 24:1-25:28 1 Kor. 16:5-24 Ps. 102:18-28
26-apr 2 Kron. 26:1-28:27 2 Kor. 1:1-11 Ps. 103:1-12
27-apr 2 Kron. 29:1-31:1 2 Kor. 1:12-22 Ps. 103:13-22
28-apr 2 Kron. 31:2-33:20 2 Kor. 1:23-2:11 Spr. 21:5-16
29-apr 2 Kron. 33:21-35:19 2 Kor. 2:12-3:6 Ps. 104:1-18
30-apr 2 Kron. 35:20-36:23 2 Kor. 3:7-18 Ps. 104:19-30

Dit ziet er misschien intimiderend uit, maar het is echt te doen! Lastig om elke dag je Bijbel erbij te pakken? Download de bijbelapp van YouVersion!

Bijbel in 1 jaar Maart

De Bijbel is een behoorlijk dik boek! Het lijkt soms lastig om er zomaar in te gaan lezen, of om ‘m helemaal te lezen in je leven. Daarom dit mooie Bijbel leesrooster, waarmee je in een jaar de hele Bijbel kunt lezen! Je leest drie stukken per dag, gedurende een jaar lang.

1-mrt 2 Kon. 3:1-4:37 Hand. 21:1-26 Ps. 78:56-72
2-mrt 2 Kon. 4:38-6:23 Hand. 21:27-22:21 Ps. 79:1-13
3-mrt 2 Kon. 6:24-8:15 Hand. 22:22-23:11 Spr. 16:8-17
4-mrt 2 Kon. 8:16-9:37 Hand. 23:12-35 Ps. 80:1-7
5-mrt 2 Kon. 10:1-11:21 Hand. 24:1-27 Ps. 80:8-19
6-mrt 2 Kon. 12:1-14:22 Hand. 25:1-22 Ps. 81:1-7
7-mrt 2 Kon. 14:23-15:38 Hand. 25:23-26:23 Spr. 16:18-27
8-mrt 2 Kon. 16:1-17:41 Hand. 26:24-27:12 Ps. 81:8-16
9-mrt 2 Kon. 18:1-19:13 Hand. 27:13-44 Ps. 82:1-8
10-mrt 2 Kon. 19:14-20:21 Hand. 28:1-16 Ps. 83:1-18
11-mrt 2 Kon. 21:1-22:20 Hand. 28:17-31 Spr. 16:28-17:4
12-mrt 2 Kon. 23:1-24:7 Rom. 1:1-17 Ps. 84:1-7
13-mrt 2 Kon. 24:8-25:30 Rom. 1:18-32 Ps. 84:8-12
14-mrt Jona 1:1-4:11 Rom. 2:1-16 Ps. 85:1-7
15-mrt Amos 1:1-2:16 Rom. 2:17-3:8 Spr. 17:5-14
16-mrt Amos 3:1-4:13 Rom. 3:9-31 Ps. 85:8-13
17-mrt Amos 5:1-27 Rom. 4:1-15 Ps. 86:1-10
18-mrt Amos 6:1-7:17 Rom. 4:16-5:11 Ps. 86:11-17
19-mrt Amos 8:1-9:15 Rom. 5:12-21 Spr. 17:15-24
20-mrt Hos. 1:1-2:23 Rom. 6:1-14 Ps. 87:1-7
21-mrt Hos. 3:1-5:15 Rom. 6:15-7:6 Ps. 88:1-9a
22-mrt Hos. 6:1-7:16 Rom. 7:7-25 Ps. 88:9b-18
23-mrt Hos. 8:1-9:17 Rom. 8:1-17 Spr. 17:25-18:6
24-mrt Hos. 10:1-11:11 Rom. 8:18-39 Ps. 89:1-8
25-mrt Hos. 11:12-14:9 Rom. 9:1-21 Ps. 89:9-13
26-mrt 1 Kron.1:1-2:17 Rom. 9:22-10:4 Ps. 89:14-18
27-mrt 1 Kron. 2:18-4:8 Rom. 10:5-11:10 Spr. 18:7-16
28-mrt 1 Kron. 4:9-5:26 Rom. 11:11-32 Ps. 89:19-29
29-mrt 1 Kron. 6:1-81 Rom. 11:33-12:21 Ps. 89:30-37
30-mrt 1 Kron. 7:1-9:1 Rom. 13:1-14 Ps. 89:38-45
31-mrt 1 Kron. 9:2-10:14 Rom. 14:1-18 Spr. 18:17-19:2

Dit ziet er misschien intimiderend uit, maar het is echt te doen! Lastig om elke dag je Bijbel erbij te pakken? Download de bijbelapp van YouVersion!

Bijbel in 1 jaar Februari

De Bijbel is een behoorlijk dik boek! Het lijkt soms lastig om er zomaar in te gaan lezen, of om ‘m helemaal te lezen in je leven. Daarom dit mooie Bijbel leesrooster, waarmee je in een jaar de hele Bijbel kunt lezen! Je leest drie stukken per dag, gedurende een jaar lang.

1-feb 2 Sam. 3:22-5:5 Hand. 1:1-22 Ps. 69:13-28
2-feb 2 Sam. 5:6–6:23 Hand. 1:23-2:21 Ps. 69:29-36
3-feb 2 Sam. 7:1-8:18 Hand. 2:22-47 Spr. 14:5-14
4-feb 2 Sam. 9:1-10:19 Hand. 3:1-26 Ps. 70:1-5
5-feb 2 Sam. 11:1-12:31 Hand. 4:1-22 Ps. 71:1-8
6-feb 2 Sam. 13:1-39 Hand. 4:23-5:11 Ps. 71:9-18
7-feb 2 Sam. 14:1-15:12 Hand. 5:12-42 Spr. 14:15-24
8-feb 2 Sam. 15:13-16:14 Hand. 6:1-7:19 Ps. 71:19-24
9-feb 2 Sam. 16:15-18:18 Hand. 7:20-43 Ps. 72:1-20
10-feb 2 Sam. 18:19-19:43 Hand. 7:44-8:3 Ps. 73:1-14
11-feb 2 Sam. 20:1-21:22 Hand. 8:4-40 Spr. 14:25-35
12-feb 2 Sam. 22:1-23:7 Hand. 9:1-31 Ps. 73:15-28
13-feb 2 Sam. 23:8-24:25 Hand. 9:32-10:23 Ps. 74:1-9
14-feb 1 Kon. 1:1-2:12 Hand. 10:23-11:18 Ps. 74:10-17
15-feb 1 Kon. 2:13-3:15 Hand. 11:19-12:19a Spr. 15:1-10
16-feb 1 Kon. 3:16-5:18 Hand. 12:19b-13:12 Ps. 74:18-23
17-feb 1 Kon. 6:1-7:22 Hand. 13:13-41 Ps. 75:1-10
18-feb 1 Kon. 7:23-8:21 Hand. 13:42-14:7 Ps. 76:1-12
19-feb 1 Kon. 8:22-9:9 Hand. 14:8-28 Spr. 15:11-20
20-feb 1 Kon. 9:10-11:13 Hand. 15:1-21 Ps. 77:1-9
21-feb 1 Kon. 11:14-12:24 Hand. 15:22-41 Ps. 77:10-20
22-feb 1 Kon. 12:25-14:20 Hand. 16:1-15 Ps. 78:1-8
23-feb 1 Kon. 14:21-16:7 Hand. 16:16-40 Spr. 15:21-30
24-feb 1 Kon. 16:8-18:15 Hand. 17:1-21 Ps. 78:9-16
25-feb 1 Kon. 18:16-19:21 Hand. 17:22-18:8 Ps. 78:17-31
26-feb 1 Kon. 20:1-21:29 Hand. 18:9-19:13 Ps. 78:32-39
27-feb 1 Kon. 22:1-53 Hand. 19:14-41 Spr. 15:31-16:7
28-feb 2 Kon. 1:1-2:25 Hand. 20:1-38 Ps. 78:40-55

Dit ziet er misschien intimiderend uit, maar het is echt te doen! Lastig om elke dag je Bijbel erbij te pakken? Download de bijbelapp van YouVersion!

Bijbel in 1 jaar Januari

De Bijbel is een behoorlijk dik boek! Het lijkt soms lastig om er zomaar in te gaan lezen, of om ‘m helemaal te lezen in je leven. Daarom dit mooie Bijbel leesrooster, waarmee je in een jaar de hele Bijbel kunt lezen! Je leest drie stukken per dag, gedurende een jaar lang.

1-jan Joz. 23:1-24:33 Joh. 3:22-36 Ps. 55:12-23
2-jan Recht. 1:1-2:5 Joh. 4:1-26 Spr. 11:9-18
3-jan Recht. 2:6-3:31 Joh. 4:27-42 Ps. 56:1-13
4-jan Recht. 4:1-5:31 Joh. 4:43-5:15 Ps. 57:1-6
5-jan Recht. 6:1-7:8a Joh. 5:16-30 Ps. 57:7-11
6-jan Recht. 7:8b-8:35 Joh. 5:31-47 Spr. 11:19-28
7-jan Recht. 9:1-57 Joh. 6:1-24 Ps. 58:1-11
8-jan Recht. 10:1-11:40 Joh. 6:25-59 Ps. 59:1-8
9-jan Recht. 12:1-13:25 Joh. 6:60-7:13 Ps. 59:9-17
10-jan Recht. 14:1-15:20 Joh. 7:14-44 Spr. 11:29-12:7
11-jan Recht. 16:1-17:13 Joh. 7:45-8:11 Ps. 60:1-4
12-jan Recht. 18:1-19:30 Joh. 8:12-30 Ps. 60:5-12
13-jan Recht. 20:1-21:25 Joh. 8:31-59 Ps. 61:1-8
14-jan Ruth 1:1-2:23 Joh. 9:1-34 Spr. 12:8-17
15-jan Ruth 3:1-4:22 Joh. 9:35-10:21 Ps. 62:1-12
16-jan 1 Sam. 1:1-2:26 Joh. 10:22-42 Ps. 63:1-11
17-jan 1 Sam. 2:27-4:22 Joh. 11:1-44 Ps. 64:1-10
18-jan 1 Sam. 5:1-7:17 Joh. 11:45-12:11 Spr. 12:18-27
19-jan 1 Sam. 8:1-10:8 Joh. 12:12-36 Ps. 65:1-13
20-jan 1 Sam. 10:9-12:25 Joh. 12:37-13:17 Ps. 66:1-12
21-jan 1 Sam. 13:1-14:23 Joh. 13:18-38 Ps. 66:13-20
22-jan 1 Sam. 14:24-15:35 Joh. 14:1-31 Spr. 12:28-13:9
23-jan 1 Sam. 16:1-17:37 Joh. 15:1-16:5a Ps. 67:1-7
24-jan 1 Sam. 17:38-18:30 Joh. 16:5-17:5 Ps. 68:1-6
25-jan 1 Sam. 19:1-20:42 Joh. 17:6-26 Ps. 68:7-14
26-jan 1 Sam. 21:1-23:29 Joh. 18:1-24 Spr. 13:10-19
27-jan 1 Sam. 24:1-25:44 Joh. 18:25-40 Ps. 68:15-20
28-jan 1 Sam. 26:1-28:25 Joh. 19:1-27 Ps. 68:21-27
29-jan 1 Sam. 29:1-31:13 Joh. 19:28-20:9 Ps. 68:28-35
30-jan 2 Sam. 1:1-2:7 Joh. 20:10-31 Spr. 13:20-14:4
31-jan 2 Sam. 2:8-3:21 Joh. 21:1-25 Ps. 69:1-12

Dit ziet er misschien intimiderend uit, maar het is echt te doen! Lastig om elke dag je Bijbel erbij te pakken? Download de bijbelapp van YouVersion!

Bijbel in 1 jaar November

De Bijbel is een behoorlijk dik boek! Het lijkt soms lastig om er zomaar in te gaan lezen, of om ‘m helemaal te lezen in je leven. Daarom dit mooie Bijbel leesrooster, waarmee je in een jaar de hele Bijbel kunt lezen! Je leest drie stukken per dag, gedurende een jaar lang.

1-nov Lev. 9:1-10:20 Mar. 11:27-12:12 Ps. 29:1-11
2-nov Lev. 11:1-12:8 Mar. 12:13-27 Ps. 30:1-7
3-nov Lev. 13:1-59 Mar. 12:28-44 Spr. 6:20-29
4-nov Lev. 14:1-57 Mar. 13:1-31 Ps. 30:8-12
5-nov Lev. 15:1-16:34 Mar. 13:32-14:16 Ps. 31:1-8
6-nov Lev. 17:1-18:30 Mar. 14:17-42 Ps. 31:9-18
7-nov Lev. 19:1-20:27 Mar. 14:43-72 Spr. 6:30-35
8-nov Lev. 21:1-22:33 Mar. 15:1-32 Ps. 31:19-24
9-nov Lev. 23:1-24:23 Mar. 15:33-47 Ps. 32:1-11
10-nov Lev. 25:1-26:13 Mar. 16:1-20 Ps. 33:1-11
11-nov Lev. 26:14-27:34 Luc. 1:1-25 Spr. 7:1-5
12-nov Num. 1:1-2:9 Luc. 1:26-38 Ps. 33:12-22
13-nov Num. 2:10-3:51 Luc. 1:39-56 Ps. 34:1-10
14-nov Num. 4:1-5:10 Luc. 1:57-80 Ps. 34:11-22
15-nov Num. 5:11-6:27 Luc. 2:1-20 Spr. 7:6-20
16-nov Num. 7:1-65 Luc. 2:21-40 Ps. 35:1-10
17-nov Num. 7:66-9:14 Luc. 2:41-52 Ps. 35:11-18
18-nov Num. 9:15-11:3 Luc. 3:1-22 Ps. 35:19-28
19-nov Num. 11:4-13:25 Luc. 3:23-4:13 Spr. 7:21-27
20-nov Num. 13:26-14:45 Luc. 4:14-37 Ps. 36:1-12
21-nov Num. 15:1-16:35 Luc. 4:38-5:16 Ps. 37:1-9
22-nov Num. 16:36-18:32 Luc. 5:17-32 Ps. 37:10-20
23-nov Num. 19:1-21:3 Luc. 5:33-6:11 Spr. 8:1-11
24-nov Num. 21:4-22:20 Luc. 6:12-36 Ps. 37:21-31
25-nov Num. 22:21-23:26 Luc. 6:37-7:10 Ps. 37:32-40
26-nov Num. 23:27-26:11 Luc. 7:11-35 Ps. 28:1-12
27-nov Num. 26:12-27:11 Luc. 7:36-50 Spr. 8:12-21
28-nov Num. 27:12-29:11 Luc. 8:1-18 Ps. 38:13-22
29-nov Num. 29:12-31:24 Luc. 8:19-39 Ps. 39:1-13
30-nov Num. 31:25-32:42 Luc. 8:40-9:9 Ps. 40:1-8

Dit ziet er misschien intimiderend uit, maar het is echt te doen! Lastig om elke dag je Bijbel erbij te pakken? Download de bijbelapp van YouVersion!

Doopdienst 17 september 2017

17 september aanstaande houden we weer een feestelijke doopdienst! Het belooft een gezellige en bijzondere bijeenkomst te worden met muziek, eten en feest. De datum is nog niet helemaal bekend, maar wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Wil jij je ook laten dopen? Of wil je er meer over weten omdat je nog een klein beetje twijfelt? Bij Ludolf@vluchtheuvel.org kan je meer informatie vragen of je aanmelden.

Elke zondag 10:15 uur komen we samen aan de Dennenweg 100. Benieuwd naar wie we zijn en waarom we doen wat wij doen? Ga dan even naar ‘over ons’ in het menu.