Bidden en vasten

20 tot 26 januari

Vanaf zondag tot zaterdag hebben we bidden en vasten in onze gemeente. Elke dag is er een gebedsbijeenkomst in de ochtend en s’ avonds. Vluchtheuvel gaat een nieuw seizoen in en daarom is het belangrijk om ons samen te focussen op Gods stem! Sluit aan, geniet van de connectie met elkaar en God en ga voor vernieuwing!

Zaterdag sluiten we af met een worshipavond.

 

WEEKPROGRAMMA  

Efeze 1: 4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld
gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen
om voor hem heilig en zuiver te zijn,

Efeze 1: 4 In Christus immers heeft God, voordat de wereld
gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen
om voor hem heilig en zuiver te zijn,

Romeinen 10:8 Maar vervolgens zegt Mozes:
‘Het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart’ –
en dat betekent: de boodschap van het geloof die
wij verkondigen, is dicht bij u

Matteüs 18:18 Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend
verklaren zal ook in de hemel bindend zijn,
en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn.

Jesaja 52: 7 Hoe welkom is de vreugdebode
die over de bergen komt aangesneld, die vrede
aankondigt en goed nieuws brengt, die redding
aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’

1 Petrus 4: met de zonde heeft afgerekend.
2 Zo iemand laat zich gedurende de rest van
zijn leven niet meer leiden door menselijke verlangens maar door Gods wil.

Openbaring 1 ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste.
18 Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid.
Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.