begeleiding door:
ochtend avond Thema
7:30 uur 18:00 uur & tekst
23-6-2018 <niet>   Vrede 2 Petrus 1:2 Genade zij u en vrede, in overvloed, door de kennis van God en van Jezus, onze Heer.
24-6-2018     Kennis 2 Petrus 1:8 Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar
25-6-2018     Aanbidding 2 Petrus 1:19 U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.
26-6-2018     Geest + Woord 2 petrus 1:20 …nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest
27-6-2018     Vrijheid Johannes 8:36 Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.
28-6-2018     Aanbidding Filipenzen 1:3 Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde
29-6-2018   aan tafel Herstel 1 Petrus 5:10 Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.