Articles Tagged with: bijbel
Bijbel in 1 jaar September

De Bijbel is een behoorlijk dik boek! Het lijkt soms lastig om er zomaar in te gaan lezen, of om ‘m helemaal te lezen in je leven. Daarom dit mooie Bijbel leesrooster, waarmee je in een jaar de hele Bijbel kunt lezen! Je leest drie stukken per dag, gedurende een jaar lang.

1-sep Gen. 1:1-2:17 Mat. 1:1-25 Ps. 1:1-6
2-sep Gen. 2:18-4:16 Mat. 2:1-18 Ps. 2:1-12
3-sep Gen. 4:17-6:22 Mat. 2:19-3:17 Ps. 3:1-8
4-sep Gen. 7:1-9:17 Mat. 4:1-22 Spr. 1:1-7
5-sep Gen. 9:18-11:9 Mat. 4:23-5:20 Ps. 4:1-8
6-sep Gen. 11:10-13:18 Mat. 5:21-42 Ps. 5:1-12
7-sep Gen. 14:1-16:16 Mat. 5:43-6:24 Ps. 6:1-10
8-sep Gen. 17:1-18:33 Mat. 6:25-7:23 Spr. 1:8-19
9-sep Gen. 19:1-20:18 Mat. 7:24-8:22 Ps. 7:1-9
10-sep Gen. 21:1-23:20 Mat. 8:23-9:13 Ps. 7:10-17
11-sep Gen. 24:1-67 Mat. 9:14-38 Ps. 8:1-9
12-sep Gen. 25:1-26:35 Mat. 10:1-31 Spr. 1:20-33
13-sep Gen. 27:1-28:22 Mat. 10:32-11:15 Ps. 9:1-6
14-sep Gen. 29:1-30:43 Mat. 11:16-30 Ps. 9:7-12
15-sep Gen. 31:1-55 Mat. 12:1-21 Ps. 9:13-20
16-sep Gen. 32:1-33:20 Mat. 12:22-45 Spr. 2:1-11
17-sep Gen. 34:1-35:29 Mat. 12:46-13:17 Ps. 10:1-11
18-sep Gen. 36:1-37:36 Mat. 13:18-35 Ps. 10:12-18
19-sep Gen. 38:1-39:23 Mat. 13:36-58 Ps. 11:1-7
20-sep Gen. 40:1-41:40 Mat. 14:1-21 Spr. 2:12-22
21-sep Gen. 41:41-42:38 Mat. 14:22-15:9 Ps. 12:1-8
22-sep Gen. 43:1-44:34 Mat. 15:10-39 Ps. 13:1-6
23-sep Gen. 45:1-47:12 Mat. 16:1-20 Ps. 14:1-7
24-sep Gen. 47:13-48:22 Mat. 16:21-17:13 Spr. 3:1-10
25-sep Gen. 49:1-50:26 Mat. 17:14-18:9 Ps. 15:1-5
26-sep Job 1:1-3:26 Mat. 18:10-35 Ps.16:1-11
27-sep Job 4:1-7:21 Mat. 19:1-15 Ps. 17:1-5
28-sep Job 8:1-10:22 Mat. 19:16-30 Spr. 3:11-20
29-sep Job 11:1-14:22 Mat. 20:1-19 Ps. 17:6-12
30-sep Job 15:1-18:21 Mat. 20:20-34 Ps. 17:13-15

Dit ziet er misschien intimiderend uit, maar het is echt te doen! Lastig om elke dag je bijbel erbij te pakken? Download de bijbelapp van YouVersion!

Bijbel in 1 jaar Augustus

De Bijbel is een behoorlijk dik boek! Het lijkt soms lastig om er zomaar in te gaan lezen, of om ‘m helemaal te lezen in je leven. Daarom dit mooie Bijbel leesrooster, waarmee je in een jaar de hele Bijbel kunt lezen! Je leest drie stukken per dag, gedurende een jaar lang.

1-aug Dan. 7:1-8:14 1 Joh. 2:12-27 Ps. 136:13-26
2-aug Dan. 8:15-9:19 1 Joh. 2:28-3:10 Spr. 29:10-18
3-aug Dan. 9:20-11:1 1 Joh. 3:11-4:6 Ps. 137:1-9
4-aug Dan. 11:2-35 1 Joh. 4:7-21 Ps. 138:1-8
5-aug Dan. 11:36-12:13 1 Joh. 5:1-21 Ps. 139:1-10
6-aug Hag. 1:1-2:23 2 Joh. 1:1-13 Spr. 29:19-27
7-aug Zach. 1:1-4:14 3 Joh. 1:1-14 Ps. 139:11-16
8-aug Zach. 5:1-8:23 Jud. 1:1-25 Ps. 139:17-24
9-aug Zach. 9:1-11:17 Open. 1:1-20 Ps. 140:1-5
10-aug Zach. 12:1-14:21 Open. 2:1-17 Spr. 30:1-10
11-aug Esth. 1:1-2:18 Open. 2:18-3:6 Ps. 140:6-13
12-aug Esth. 2:19-5:14 Open. 3:7-22 Ps. 141:1-10
13-aug Esth. 6:1-8:17 Open. 4:1-11 Ps. 142:1-7
14-aug Esth. 9:1-10:3 Open. 5:1-14 Spr. 30:11-23
15-aug Maleachi 1:1-2:16 Open. 6:1-17 Ps. 143:1-12
16-aug Maleachi 2:17-4:6 Open. 7:1-17 Ps. 144:1-8
17-aug Ezra 1:1-2:67 Open. 8: 1:-9:12 Ps. 144:9-15
18-aug Ezra 2:68-4:5 Open. 9:13-10:11 Spr. 30:24-33
19-aug Ezra 4:6-5:17 Open. 11:1-19 Ps. 145:1-7
20-aug Ezra 6:1-7:10 Open. 12:1-13:1a Ps. 145:8-13a
21-aug Ezra 7:11-8:14 Open. 13:1b-18 Ps. 145:13b-21
22-aug Ezra 8:15-9:15 Open. 14:1-13 Spr. 31:1-9
23-aug Ezra 10:1-44 Open. 14:14-15:8 Ps. 146:1-10
24-aug Neh. 1:1-2:20 Open. 16:1-21 Ps. 147:1-11
25-aug Neh. 3:1-4:23 Open. 17:1-18 Ps. 147:12-20
26-aug Neh. 5:1-7:3 Open. 18:1-17a Spr. 31:10-20
27-aug Neh. 7:4-8:18 Open. 18:17b-19:10 Ps. 148:1-6
28-aug Neh. 9:1-37 Open. 19:11-21 Ps. 148:7-14
29-aug Neh. 9:38-11:21 Open. 20:1-15 Ps. 149:1-9
30-aug Neh. 11:22-12:47 Open. 21:1-27 Spr. 31:21-31
31-aug Neh. 13:1-31 Open. 22:1-21 Ps. 150:1-6

Dit ziet er misschien intimiderend uit, maar het is echt te doen! Lastig om elke dag je Bijbel erbij te pakken? Download de bijbelapp van YouVersion!

Bijbel in 1 jaar Juli

De Bijbel is een behoorlijk dik boek! Het lijkt soms lastig om er zomaar in te gaan lezen, of om ‘m helemaal te lezen in je leven. Daarom dit mooie Bijbel leesrooster, waarmee je in een jaar de hele Bijbel kunt lezen! Je leest drie stukken per dag, gedurende een jaar lang.

1-jul Obad.1:1-21 Heb. 2:1-18 Spr. 26:13-22
2-jul Joël 1:1-2:17 Heb. 3:1-19 Ps. 119:137-144
3-jul Joël 2:18-3:21 Heb. 4:1-13 Ps. 119:145-152
4-jul Ezechiël 1:1-3:27 Heb. 4:14-5:10 Ps. 119:153-160
5-jul Ezechiël 4:1-6:14 Heb. 5:11-6:12 Spr. 26:23-27:4
6-jul Ezechiël 7:1-9:11 Heb. 6:13-7:10 Ps. 119:161-168
7-jul Ezechiël 10:1-12:28 Heb. 7:11-28 Ps. 119:169-176
8-jul Ezechiël 13:1-15:8 Heb. 8:1-13 Ps. 120:1-7
9-jul Ezechiël 16:1-63 Heb. 9:1-15 Spr. 27:5-14
10-jul Ezechiël 17:1-18:32 Heb. 9:16-28 Ps. 121:1-8
11-jul Ezechiël 19:1-20:44 Heb. 10:1-18 Ps. 122:1-9
12-jul Ezechiël 20:45-22:22 Heb. 10:19-39 Ps. 123:1-4
13-jul Ezechiël 22:23-23:49 Heb. 11:1-16 Spr. 27:15-22
14-jul Ezechiël 24:1-25:17 Heb. 11:17-40 Ps. 124:1-8
15-jul Ezechiël 26:1-27:36 Heb. 12:1-13 Ps. 125:1-5
16-jul Ezechiël 28:1-29:21 Heb. 12:14-29 Ps. 126:1-6
17-jul Ezechiël 30:1-31:18 Heb. 13:1-25 Spr. 27:23-28:6
18-jul Ezechiël 32:1-33:20 Jacobus 1:1-27 Ps. 127:1-5
19-jul Ezechiël 33:21-35:15 Jacobus 2:1-26 Ps. 128:1-6
20-jul Ezechiël 36:1-37:28 Jacobus 3:1-18 Ps. 129:1-8
21-jul Ezechiël 38:1-39:29 Jacobus 4:1-17 Spr. 28:7-17
22-jul Ezechiël 40:1-49 Jacobus 5:1-20 Ps. 130:1-8
23-jul Ezechiël 41:1-42:20 1 Petr. 1:1-2:3 Ps. 131:1-3
24-jul Ezechiël 43:1-44:31 1 Petr. 2:4-25 Ps. 132:1-18
25-jul Ezechiël 45:1-46:24 1 Petr. 3:1-22 Spr. 28:18-28
26-jul Ezechiël 47:1-48:35 1 Petr. 4:1-19 Ps. 133:1-3
27-jul Dan. 1:1-2:23 1 Petr. 5:1-14 Ps. 134:1-3
28-jul Dan. 2:24-3:12 2 Petr. 1:1-21 Ps. 135:1-12
29-jul Dan. 3:13-4:18 2 Petr. 2:1-22 Spr. 29:1-9
30-jul Dan. 4:19-5:16 2 Petr. 3:1-18 Ps. 135:13-21
31-jul Dan. 5:17-6:28 1 Joh. 1:1-2:11 Ps. 136:1-12

Dit ziet er misschien intimiderend uit, maar het is echt te doen! Lastig om elke dag je Bijbel erbij te pakken? Download de bijbelapp van YouVersion!

Bijbel in 1 jaar Juni

De Bijbel is een behoorlijk dik boek! Het lijkt soms lastig om er zomaar in te gaan lezen, of om ‘m helemaal te lezen in je leven. Daarom dit mooie Bijbel leesrooster, waarmee je in een jaar de hele Bijbel kunt lezen! Je leest drie stukken per dag, gedurende een jaar lang.

1-jun Jer. 2:31-4:9 Fil. 2:12-30 Ps. 115:12-18
2-jun Jer. 4:10-5:31 Fil. 3:1-4:1 Ps. 116:1-11
3-jun Jer. 6:1-7:29 Fil. 4:2-23 Spr. 24:5-14
4-jun Jer. 7:30-9:16 Koll. 1:1-23 Ps. 116:12-19
5-jun Jer. 9:17-11:17 Koll. 1:24-2:5 Ps. 117:1-2
6-jun Jer. 11:18-13:27 Koll. 2:6-23 Ps. 118:1-16
7-jun Jer. 14:1-15:21 Koll. 3:1-4:1 Spr. 24:15-22
8-jun Jer. 16:1-17:27 Koll. 4:2-18 Ps. 118:17-29
9-jun Jer. 18:1-20:18 1 Tess. 1:1-2:16 Ps. 119:1-8
10-jun Jer. 21:1-23:8 1 Tess. 2:17-3:13 Ps. 119:9-16
11-jun Jer. 23:9-25:14 1 Tess. 4:1-18 Spr. 24:23-34
12-jun Jer. 25:15-26:24 1 Tess. 5:1-28 Ps. 119:17-24
13-jun Jer. 27:1-29:23 2 Tess. 1:1-12 Ps. 119:25-32
14-jun Jer. 29:24-31:14 2 Tess. 2:1-17 Ps. 119:33-40
15-jun Jer. 31:15-32:25 2 Tess. 3:1-18 Spr. 25:1-10
16-jun Jer. 32:26-34:22 1 Tim. 1:1-20 Ps. 119:41-48
17-jun Jer. 35:1-37:21 1 Tim. 2:1-15 Ps. 119:41-56
18-jun Jer. 38:1-40:6 1 Tim. 3:1-16 Ps. 119:57-64
19-jun Jer. 40:7-42:22 1 Tim. 4:1-16 Spr. 25:11-20
20-jun Jer. 43:1-45:5 1 Tim. 5:1-6:2b Ps. 119:65-72
21-jun Jer. 46:1-47:7 1 Tim. 6:2c-21 Ps. 119:73-80
22-jun Jer. 48:1-49:6 2 Tim. 1-18 Ps. 119:81-88
23-jun Jer. 49:7-50-10 2 Tim. 2:1-26 Spr. 25:21-26:2
24-jun Jer. 50:11-51:14 2 Tim. 3:1-17 Ps. 119:89-96
25-jun Jer. 51:15-64 2 Tim. 4:1-22 Ps. 119:97-104
26-jun Jer. 52:1-34 Tit. 1:1-16 Ps. 119:105-112
27-jun Hab. 1:1-3:19 Tit. 2:1-15 Spr. 26:3-12
28-jun Klaa. 1:1-2:6 Tit. 3:1-15 Ps. 119:113-120
29-jun Klaa. 2:7-3:39 Filemon 1-25 Ps. 119:121-128
30-jun Klaa. 3:40-5:22 Heb. 1:1-14 Ps. 119:129-136

Dit ziet er misschien intimiderend uit, maar het is echt te doen! Lastig om elke dag je Bijbel erbij te pakken? Download de bijbelapp van YouVersion!

Bijbel in 1 jaar Mei

De Bijbel is een behoorlijk dik boek! Het lijkt soms lastig om er zomaar in te gaan lezen, of om ‘m helemaal te lezen in je leven. Daarom dit mooie Bijbel leesrooster, waarmee je in een jaar de hele Bijbel kunt lezen! Je leest drie stukken per dag, gedurende een jaar lang.

1-mei Micha 1:1-4:13 2 Kor. 4:1-18 Ps. 104:31-35
2-mei Micha 5:1-7:20 2 Kor. 5:1-10 Spr. 21:17-26
3-mei Jes. 1:1-2:22 2 Kor. 5:11-6:2 Ps. 105:1-11
4-mei Jes. 3:1-5:7 2 Kor. 6:3-7:1 Ps. 105:12-22
5-mei Jes. 5:8-8:10 2 Kor. 7:2-16 Ps. 105:23-36
6-mei Jes. 8:11-10:19 2 Kor. 8:1-15 Spr. 21:27-22:6
7-mei Jes. 10:20-13:22 2 Kor. 8:16-9:5 Ps. 105:37-45
8-mei Jes. 14:1-16:14 2 Kor. 9:6-15 Ps. 106:1-15
9-mei Jes. 17:1-19:25 2 Kor. 10:1-18 Ps. 106:16-31
10-mei Jes. 20:1-23:18 2 Kor. 11:1-15 Spr. 22:7-16
11-mei Jes. 24:1-26:21 2 Kor. 11:16-33 Ps. 106:32-39
12-mei Jes. 27:1-28:29 2 Kor. 12:1-10 Ps. 106:40-48
13-mei Jes. 29:1-30:18 2 Kor. 12:11-21 Ps. 107:1-9
14-mei Jes. 30:19-32:20 2 Kor. 13:1-14 Spr. 22:17-27
15-mei Jes. 33:1-35:10 Gal. 1:1-24 Ps. 107:10-22
16-mei Jes. 36:1-37:38 Gal. 2:1-10 Ps. 107:23-32
17-mei Jes. 38:1-40:31 Gal. 2:11-3:9 Ps. 107:33-43
18-mei Jes. 41:1-42:25 Gal. 3:10-25 Spr. 22:28-23:9
19-mei Jes. 43:1-44:23 Gal. 3:26-4:20 Ps. 108:1-5
20-mei Jes. 44:24:46:13 Gal. 4:21-5:6 Ps. 108:6-13
21-mei Jes. 47:1-49:7 Gal. 5:7-26 Ps. 109:1-20
22-mei Jes. 49:8-51:16 Gal. 6:1-18 Spr. 23:10-18
23-mei Jes. 51:17-54:17 Ef. 1:1-23 Ps. 109:21-31
24-mei Jes. 55:1-57:13 Ef. 2:1-22 Ps. 110:1-7
25-mei Jes. 57:14-59:21 Ef. 3:1-21 Ps. 111:1-10
26-mei Jes. 60:1-62:12 Ef. 4:1- 16 Spr. 23:19-28
27-mei Jes. 63:1-65:16 Ef. 4:17-5:7 Ps. 112:1-10
28-mei Jes. 65:17-66:24 Ef. 5:8-33 Ps. 113:1-9
29-mei Nah. 1:1-3:19 Ef. 6:1-24 Ps. 114:1-8
30-mei Zef. 1:1-3:20 Fil. 1:1-26 Spr. 23:29-24:4
31-mei Jer. 1:1-2:30 Fil. 1:27-2:11 Ps. 115:1-11

Dit ziet er misschien intimiderend uit, maar het is echt te doen! Lastig om elke dag je Bijbel erbij te pakken? Download de bijbelapp van YouVersion!