Articles Tagged with: bijbel
Bijbel in 1 jaar Mei

De Bijbel is een behoorlijk dik boek! Het lijkt soms lastig om er zomaar in te gaan lezen, of om ‘m helemaal te lezen in je leven. Daarom dit mooie Bijbel leesrooster, waarmee je in een jaar de hele Bijbel kunt lezen! Je leest drie stukken per dag, gedurende een jaar lang.

1-mei Micha 1:1-4:13 2 Kor. 4:1-18 Ps. 104:31-35
2-mei Micha 5:1-7:20 2 Kor. 5:1-10 Spr. 21:17-26
3-mei Jes. 1:1-2:22 2 Kor. 5:11-6:2 Ps. 105:1-11
4-mei Jes. 3:1-5:7 2 Kor. 6:3-7:1 Ps. 105:12-22
5-mei Jes. 5:8-8:10 2 Kor. 7:2-16 Ps. 105:23-36
6-mei Jes. 8:11-10:19 2 Kor. 8:1-15 Spr. 21:27-22:6
7-mei Jes. 10:20-13:22 2 Kor. 8:16-9:5 Ps. 105:37-45
8-mei Jes. 14:1-16:14 2 Kor. 9:6-15 Ps. 106:1-15
9-mei Jes. 17:1-19:25 2 Kor. 10:1-18 Ps. 106:16-31
10-mei Jes. 20:1-23:18 2 Kor. 11:1-15 Spr. 22:7-16
11-mei Jes. 24:1-26:21 2 Kor. 11:16-33 Ps. 106:32-39
12-mei Jes. 27:1-28:29 2 Kor. 12:1-10 Ps. 106:40-48
13-mei Jes. 29:1-30:18 2 Kor. 12:11-21 Ps. 107:1-9
14-mei Jes. 30:19-32:20 2 Kor. 13:1-14 Spr. 22:17-27
15-mei Jes. 33:1-35:10 Gal. 1:1-24 Ps. 107:10-22
16-mei Jes. 36:1-37:38 Gal. 2:1-10 Ps. 107:23-32
17-mei Jes. 38:1-40:31 Gal. 2:11-3:9 Ps. 107:33-43
18-mei Jes. 41:1-42:25 Gal. 3:10-25 Spr. 22:28-23:9
19-mei Jes. 43:1-44:23 Gal. 3:26-4:20 Ps. 108:1-5
20-mei Jes. 44:24:46:13 Gal. 4:21-5:6 Ps. 108:6-13
21-mei Jes. 47:1-49:7 Gal. 5:7-26 Ps. 109:1-20
22-mei Jes. 49:8-51:16 Gal. 6:1-18 Spr. 23:10-18
23-mei Jes. 51:17-54:17 Ef. 1:1-23 Ps. 109:21-31
24-mei Jes. 55:1-57:13 Ef. 2:1-22 Ps. 110:1-7
25-mei Jes. 57:14-59:21 Ef. 3:1-21 Ps. 111:1-10
26-mei Jes. 60:1-62:12 Ef. 4:1- 16 Spr. 23:19-28
27-mei Jes. 63:1-65:16 Ef. 4:17-5:7 Ps. 112:1-10
28-mei Jes. 65:17-66:24 Ef. 5:8-33 Ps. 113:1-9
29-mei Nah. 1:1-3:19 Ef. 6:1-24 Ps. 114:1-8
30-mei Zef. 1:1-3:20 Fil. 1:1-26 Spr. 23:29-24:4
31-mei Jer. 1:1-2:30 Fil. 1:27-2:11 Ps. 115:1-11

Dit ziet er misschien intimiderend uit, maar het is echt te doen! Lastig om elke dag je Bijbel erbij te pakken? Download de bijbelapp van YouVersion!

Bijbel in 1 jaar April

De Bijbel is een behoorlijk dik boek! Het lijkt soms lastig om er zomaar in te gaan lezen, of om ‘m helemaal te lezen in je leven. Daarom dit mooie Bijbel leesrooster, waarmee je in een jaar de hele Bijbel kunt lezen! Je leest drie stukken per dag, gedurende een jaar lang.

1-apr 1 Kron. 11:1-12:22 Rom. 14:19-15:13 Ps. 89:46-52
2-apr 1 Kron. 12:23-14:17 Rom. 15:14-33 Ps. 90:1-10
3-apr 1 Kron. 15:1-16:36 Rom. 16:1-27 Ps. 90:11-17
4-apr 1 Kron. 16:37-18:17 1 Kor. 1:1-17 Spr. 19:3-12
5-apr 1 Kron. 19:1-22:1 1 Kor. 1:18-2:5 Ps. 91:1-8
6-apr 1 Kron. 22:2-23:32 1 Kor. 2:6-16 Ps. 91:9-16
7-apr 1 Kron. 24:1-26:19 1 Kor. 3:1-23 Ps. 92:1-15
8-apr 1 Kron. 26:20-27:34 1 Kor. 4:1-21 Spr. 19:13-22
9-apr 1 Kron. 28:1-29:30 1 Kor. 5:1-13 Ps. 93:1-5
10-apr 2 Kron. 1:1-17 1 Kor. 6:1-20 Ps. 94:1-11
11-apr Pred. 1:1-3:22 1 Kor. 7:1-16 Ps. 94:12-23
12-apr Pred. 4:1-6:12 1 Kor. 7:17-35 Spr. 19:23-20:4
13-apr Pred. 7:1-9:12 1 Kor. 7:36-8:13 Ps. 95:1-11
14-apr Pred. 9:13-12:14 1 Kor. 9:1-18 Ps. 96:1-13
15-apr 2 Kron. 2:1-5:1 1 Kor. 9:19-10:13 Ps. 97:1-12
16-apr 2 Kron. 5:2-7:10 1 Kor. 10:14-11:1 Spr. 20:5-14
17-apr 2 Kron. 7:11-9:31 1 Kor. 11:2-34 Ps. 98:1-9
18-apr Hoog. 1:1-4:16 1 Kor. 12:1-26 Ps. 99:1-9
19-apr Hoog. 5:1-8:14 1 Kor. 12:27-13:13 Ps. 100:1-5
20-apr 2 Kron. 10:1-12:16 1 Kor. 14:1-19 Spr. 20:15-24
21-apr 2 Kron. 13:1-15:19 1 Kor. 14:20-40 Ps. 101:1-8
22-apr 2 Kron. 16:1-18:27 1 Kor. 15:1-34 Ps. 102:1-11
23-apr 2 Kron. 18:28-21:3 1 Kor. 15:35-49 Ps. 102:12-17
24-apr 2 Kron. 21:4-23:21 1 Kor. 15:50-16:4 Spr. 20:25-21:4
25-apr 2 Kron. 24:1-25:28 1 Kor. 16:5-24 Ps. 102:18-28
26-apr 2 Kron. 26:1-28:27 2 Kor. 1:1-11 Ps. 103:1-12
27-apr 2 Kron. 29:1-31:1 2 Kor. 1:12-22 Ps. 103:13-22
28-apr 2 Kron. 31:2-33:20 2 Kor. 1:23-2:11 Spr. 21:5-16
29-apr 2 Kron. 33:21-35:19 2 Kor. 2:12-3:6 Ps. 104:1-18
30-apr 2 Kron. 35:20-36:23 2 Kor. 3:7-18 Ps. 104:19-30

Dit ziet er misschien intimiderend uit, maar het is echt te doen! Lastig om elke dag je Bijbel erbij te pakken? Download de bijbelapp van YouVersion!

Bijbel in 1 jaar Maart

De Bijbel is een behoorlijk dik boek! Het lijkt soms lastig om er zomaar in te gaan lezen, of om ‘m helemaal te lezen in je leven. Daarom dit mooie Bijbel leesrooster, waarmee je in een jaar de hele Bijbel kunt lezen! Je leest drie stukken per dag, gedurende een jaar lang.

1-mrt 2 Kon. 3:1-4:37 Hand. 21:1-26 Ps. 78:56-72
2-mrt 2 Kon. 4:38-6:23 Hand. 21:27-22:21 Ps. 79:1-13
3-mrt 2 Kon. 6:24-8:15 Hand. 22:22-23:11 Spr. 16:8-17
4-mrt 2 Kon. 8:16-9:37 Hand. 23:12-35 Ps. 80:1-7
5-mrt 2 Kon. 10:1-11:21 Hand. 24:1-27 Ps. 80:8-19
6-mrt 2 Kon. 12:1-14:22 Hand. 25:1-22 Ps. 81:1-7
7-mrt 2 Kon. 14:23-15:38 Hand. 25:23-26:23 Spr. 16:18-27
8-mrt 2 Kon. 16:1-17:41 Hand. 26:24-27:12 Ps. 81:8-16
9-mrt 2 Kon. 18:1-19:13 Hand. 27:13-44 Ps. 82:1-8
10-mrt 2 Kon. 19:14-20:21 Hand. 28:1-16 Ps. 83:1-18
11-mrt 2 Kon. 21:1-22:20 Hand. 28:17-31 Spr. 16:28-17:4
12-mrt 2 Kon. 23:1-24:7 Rom. 1:1-17 Ps. 84:1-7
13-mrt 2 Kon. 24:8-25:30 Rom. 1:18-32 Ps. 84:8-12
14-mrt Jona 1:1-4:11 Rom. 2:1-16 Ps. 85:1-7
15-mrt Amos 1:1-2:16 Rom. 2:17-3:8 Spr. 17:5-14
16-mrt Amos 3:1-4:13 Rom. 3:9-31 Ps. 85:8-13
17-mrt Amos 5:1-27 Rom. 4:1-15 Ps. 86:1-10
18-mrt Amos 6:1-7:17 Rom. 4:16-5:11 Ps. 86:11-17
19-mrt Amos 8:1-9:15 Rom. 5:12-21 Spr. 17:15-24
20-mrt Hos. 1:1-2:23 Rom. 6:1-14 Ps. 87:1-7
21-mrt Hos. 3:1-5:15 Rom. 6:15-7:6 Ps. 88:1-9a
22-mrt Hos. 6:1-7:16 Rom. 7:7-25 Ps. 88:9b-18
23-mrt Hos. 8:1-9:17 Rom. 8:1-17 Spr. 17:25-18:6
24-mrt Hos. 10:1-11:11 Rom. 8:18-39 Ps. 89:1-8
25-mrt Hos. 11:12-14:9 Rom. 9:1-21 Ps. 89:9-13
26-mrt 1 Kron.1:1-2:17 Rom. 9:22-10:4 Ps. 89:14-18
27-mrt 1 Kron. 2:18-4:8 Rom. 10:5-11:10 Spr. 18:7-16
28-mrt 1 Kron. 4:9-5:26 Rom. 11:11-32 Ps. 89:19-29
29-mrt 1 Kron. 6:1-81 Rom. 11:33-12:21 Ps. 89:30-37
30-mrt 1 Kron. 7:1-9:1 Rom. 13:1-14 Ps. 89:38-45
31-mrt 1 Kron. 9:2-10:14 Rom. 14:1-18 Spr. 18:17-19:2

Dit ziet er misschien intimiderend uit, maar het is echt te doen! Lastig om elke dag je Bijbel erbij te pakken? Download de bijbelapp van YouVersion!

Bijbel in 1 jaar Februari

De Bijbel is een behoorlijk dik boek! Het lijkt soms lastig om er zomaar in te gaan lezen, of om ‘m helemaal te lezen in je leven. Daarom dit mooie Bijbel leesrooster, waarmee je in een jaar de hele Bijbel kunt lezen! Je leest drie stukken per dag, gedurende een jaar lang.

1-feb 2 Sam. 3:22-5:5 Hand. 1:1-22 Ps. 69:13-28
2-feb 2 Sam. 5:6–6:23 Hand. 1:23-2:21 Ps. 69:29-36
3-feb 2 Sam. 7:1-8:18 Hand. 2:22-47 Spr. 14:5-14
4-feb 2 Sam. 9:1-10:19 Hand. 3:1-26 Ps. 70:1-5
5-feb 2 Sam. 11:1-12:31 Hand. 4:1-22 Ps. 71:1-8
6-feb 2 Sam. 13:1-39 Hand. 4:23-5:11 Ps. 71:9-18
7-feb 2 Sam. 14:1-15:12 Hand. 5:12-42 Spr. 14:15-24
8-feb 2 Sam. 15:13-16:14 Hand. 6:1-7:19 Ps. 71:19-24
9-feb 2 Sam. 16:15-18:18 Hand. 7:20-43 Ps. 72:1-20
10-feb 2 Sam. 18:19-19:43 Hand. 7:44-8:3 Ps. 73:1-14
11-feb 2 Sam. 20:1-21:22 Hand. 8:4-40 Spr. 14:25-35
12-feb 2 Sam. 22:1-23:7 Hand. 9:1-31 Ps. 73:15-28
13-feb 2 Sam. 23:8-24:25 Hand. 9:32-10:23 Ps. 74:1-9
14-feb 1 Kon. 1:1-2:12 Hand. 10:23-11:18 Ps. 74:10-17
15-feb 1 Kon. 2:13-3:15 Hand. 11:19-12:19a Spr. 15:1-10
16-feb 1 Kon. 3:16-5:18 Hand. 12:19b-13:12 Ps. 74:18-23
17-feb 1 Kon. 6:1-7:22 Hand. 13:13-41 Ps. 75:1-10
18-feb 1 Kon. 7:23-8:21 Hand. 13:42-14:7 Ps. 76:1-12
19-feb 1 Kon. 8:22-9:9 Hand. 14:8-28 Spr. 15:11-20
20-feb 1 Kon. 9:10-11:13 Hand. 15:1-21 Ps. 77:1-9
21-feb 1 Kon. 11:14-12:24 Hand. 15:22-41 Ps. 77:10-20
22-feb 1 Kon. 12:25-14:20 Hand. 16:1-15 Ps. 78:1-8
23-feb 1 Kon. 14:21-16:7 Hand. 16:16-40 Spr. 15:21-30
24-feb 1 Kon. 16:8-18:15 Hand. 17:1-21 Ps. 78:9-16
25-feb 1 Kon. 18:16-19:21 Hand. 17:22-18:8 Ps. 78:17-31
26-feb 1 Kon. 20:1-21:29 Hand. 18:9-19:13 Ps. 78:32-39
27-feb 1 Kon. 22:1-53 Hand. 19:14-41 Spr. 15:31-16:7
28-feb 2 Kon. 1:1-2:25 Hand. 20:1-38 Ps. 78:40-55

Dit ziet er misschien intimiderend uit, maar het is echt te doen! Lastig om elke dag je Bijbel erbij te pakken? Download de bijbelapp van YouVersion!

Bijbel in 1 jaar Januari

De Bijbel is een behoorlijk dik boek! Het lijkt soms lastig om er zomaar in te gaan lezen, of om ‘m helemaal te lezen in je leven. Daarom dit mooie Bijbel leesrooster, waarmee je in een jaar de hele Bijbel kunt lezen! Je leest drie stukken per dag, gedurende een jaar lang.

1-jan Joz. 23:1-24:33 Joh. 3:22-36 Ps. 55:12-23
2-jan Recht. 1:1-2:5 Joh. 4:1-26 Spr. 11:9-18
3-jan Recht. 2:6-3:31 Joh. 4:27-42 Ps. 56:1-13
4-jan Recht. 4:1-5:31 Joh. 4:43-5:15 Ps. 57:1-6
5-jan Recht. 6:1-7:8a Joh. 5:16-30 Ps. 57:7-11
6-jan Recht. 7:8b-8:35 Joh. 5:31-47 Spr. 11:19-28
7-jan Recht. 9:1-57 Joh. 6:1-24 Ps. 58:1-11
8-jan Recht. 10:1-11:40 Joh. 6:25-59 Ps. 59:1-8
9-jan Recht. 12:1-13:25 Joh. 6:60-7:13 Ps. 59:9-17
10-jan Recht. 14:1-15:20 Joh. 7:14-44 Spr. 11:29-12:7
11-jan Recht. 16:1-17:13 Joh. 7:45-8:11 Ps. 60:1-4
12-jan Recht. 18:1-19:30 Joh. 8:12-30 Ps. 60:5-12
13-jan Recht. 20:1-21:25 Joh. 8:31-59 Ps. 61:1-8
14-jan Ruth 1:1-2:23 Joh. 9:1-34 Spr. 12:8-17
15-jan Ruth 3:1-4:22 Joh. 9:35-10:21 Ps. 62:1-12
16-jan 1 Sam. 1:1-2:26 Joh. 10:22-42 Ps. 63:1-11
17-jan 1 Sam. 2:27-4:22 Joh. 11:1-44 Ps. 64:1-10
18-jan 1 Sam. 5:1-7:17 Joh. 11:45-12:11 Spr. 12:18-27
19-jan 1 Sam. 8:1-10:8 Joh. 12:12-36 Ps. 65:1-13
20-jan 1 Sam. 10:9-12:25 Joh. 12:37-13:17 Ps. 66:1-12
21-jan 1 Sam. 13:1-14:23 Joh. 13:18-38 Ps. 66:13-20
22-jan 1 Sam. 14:24-15:35 Joh. 14:1-31 Spr. 12:28-13:9
23-jan 1 Sam. 16:1-17:37 Joh. 15:1-16:5a Ps. 67:1-7
24-jan 1 Sam. 17:38-18:30 Joh. 16:5-17:5 Ps. 68:1-6
25-jan 1 Sam. 19:1-20:42 Joh. 17:6-26 Ps. 68:7-14
26-jan 1 Sam. 21:1-23:29 Joh. 18:1-24 Spr. 13:10-19
27-jan 1 Sam. 24:1-25:44 Joh. 18:25-40 Ps. 68:15-20
28-jan 1 Sam. 26:1-28:25 Joh. 19:1-27 Ps. 68:21-27
29-jan 1 Sam. 29:1-31:13 Joh. 19:28-20:9 Ps. 68:28-35
30-jan 2 Sam. 1:1-2:7 Joh. 20:10-31 Spr. 13:20-14:4
31-jan 2 Sam. 2:8-3:21 Joh. 21:1-25 Ps. 69:1-12

Dit ziet er misschien intimiderend uit, maar het is echt te doen! Lastig om elke dag je Bijbel erbij te pakken? Download de bijbelapp van YouVersion!

Bijbel in 1 jaar November

De Bijbel is een behoorlijk dik boek! Het lijkt soms lastig om er zomaar in te gaan lezen, of om ‘m helemaal te lezen in je leven. Daarom dit mooie Bijbel leesrooster, waarmee je in een jaar de hele Bijbel kunt lezen! Je leest drie stukken per dag, gedurende een jaar lang.

1-nov Lev. 9:1-10:20 Mar. 11:27-12:12 Ps. 29:1-11
2-nov Lev. 11:1-12:8 Mar. 12:13-27 Ps. 30:1-7
3-nov Lev. 13:1-59 Mar. 12:28-44 Spr. 6:20-29
4-nov Lev. 14:1-57 Mar. 13:1-31 Ps. 30:8-12
5-nov Lev. 15:1-16:34 Mar. 13:32-14:16 Ps. 31:1-8
6-nov Lev. 17:1-18:30 Mar. 14:17-42 Ps. 31:9-18
7-nov Lev. 19:1-20:27 Mar. 14:43-72 Spr. 6:30-35
8-nov Lev. 21:1-22:33 Mar. 15:1-32 Ps. 31:19-24
9-nov Lev. 23:1-24:23 Mar. 15:33-47 Ps. 32:1-11
10-nov Lev. 25:1-26:13 Mar. 16:1-20 Ps. 33:1-11
11-nov Lev. 26:14-27:34 Luc. 1:1-25 Spr. 7:1-5
12-nov Num. 1:1-2:9 Luc. 1:26-38 Ps. 33:12-22
13-nov Num. 2:10-3:51 Luc. 1:39-56 Ps. 34:1-10
14-nov Num. 4:1-5:10 Luc. 1:57-80 Ps. 34:11-22
15-nov Num. 5:11-6:27 Luc. 2:1-20 Spr. 7:6-20
16-nov Num. 7:1-65 Luc. 2:21-40 Ps. 35:1-10
17-nov Num. 7:66-9:14 Luc. 2:41-52 Ps. 35:11-18
18-nov Num. 9:15-11:3 Luc. 3:1-22 Ps. 35:19-28
19-nov Num. 11:4-13:25 Luc. 3:23-4:13 Spr. 7:21-27
20-nov Num. 13:26-14:45 Luc. 4:14-37 Ps. 36:1-12
21-nov Num. 15:1-16:35 Luc. 4:38-5:16 Ps. 37:1-9
22-nov Num. 16:36-18:32 Luc. 5:17-32 Ps. 37:10-20
23-nov Num. 19:1-21:3 Luc. 5:33-6:11 Spr. 8:1-11
24-nov Num. 21:4-22:20 Luc. 6:12-36 Ps. 37:21-31
25-nov Num. 22:21-23:26 Luc. 6:37-7:10 Ps. 37:32-40
26-nov Num. 23:27-26:11 Luc. 7:11-35 Ps. 28:1-12
27-nov Num. 26:12-27:11 Luc. 7:36-50 Spr. 8:12-21
28-nov Num. 27:12-29:11 Luc. 8:1-18 Ps. 38:13-22
29-nov Num. 29:12-31:24 Luc. 8:19-39 Ps. 39:1-13
30-nov Num. 31:25-32:42 Luc. 8:40-9:9 Ps. 40:1-8

Dit ziet er misschien intimiderend uit, maar het is echt te doen! Lastig om elke dag je Bijbel erbij te pakken? Download de bijbelapp van YouVersion!